ปวส.1/2 คธ. วิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสมทางธุรกิจ
ผู้สอน

แอนนา สุริเวช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1/2 คธ. วิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสมทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23604

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.