สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้สอน

กัญจนพร ดวงมะโน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23608

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองตูมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.