เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรีสากล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เอกลักษณ์ บุญช่วย

โรงเรียนหนองตูมวิทยา

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ประกอบด้วย บรรทัด 5 เส้น เส้นน้อย เส้นกั้นห้อง ตัวโน้ต การเขียนจัดกลุ่มโน้ต ตัวหยุด กุญแจประจำหลัก และเครื่องหมายกำกับจังหวะ