ผู้สอน
กิจจา สมากร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23612

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองตูมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

.สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์