homeชั้นเรียนชีวิต
person
ชั้นเรียนชีวิต

ผู้สอน
นาย จิตตภัทร ช่วยนุ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนชีวิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2362

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เย้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)