ผู้สอน
นายสุบิน สีขาว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การพูดในที่ชุมชน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23621

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170


คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนสามารถพูดในที่ชุมชนได้