บทที่ ๒ มาตราตัวสะกด
ผู้สอน

แดนชัย เทียนดำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
บทที่ ๒ มาตราตัวสะกด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23631

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดสงฆาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

กาอ่านออกเสียงตัวสะกดทัเง ๘ แม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.