วิชาปัญหาสังคมฯ (141205)
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาปัญหาสังคมฯ (141205)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23658

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์

2.โลกาภิวัตน์ในมิติทางนิเวศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.