ผู้สอน
Thongrob Auxsorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

อบรม ClassStart


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23676

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน

อบรม ClassStart แก่ครู อาจารย์ นักวิชาการ ในเขตจังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย