เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สันติ พลเรือง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เป็นการใช้ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และความเข้าใจในการนำคำสั่งมาใช้งาน ผู้เรียนต้่องฝึกฝนให้เกิดทักษะความชำนาญโดยการคิดโจทย์ปัญหาใหม่ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ จึงจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสำเร็จ ต่อยอดในการใช้งานได้เป็นอย่างดี