เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบัญชีขั้นต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นฉบับอ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนบัญชีเป็นครั้งแรก และพนักงานทั่วไป มีสื่อการสอนครบสำหรับผู้สอนและนักศึกษา ทั้งไฟล์เสียง MP3 ประกอบการบรรยาย , Powerpoint , แนวคำตอบแบบฝึกหัด , บททดสอบออนไลน์