homeการบัญชีขั้นต้น
personperson_add
การบัญชีขั้นต้น

ผู้สอน
person
นาย ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีขั้นต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2368

สถานศึกษา
Thailandaccount

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นฉบับอ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนบัญชีเป็นครั้งแรก และพนักงานทั่วไป มีสื่อการสอนครบสำหรับผู้สอนและนักศึกษา ทั้งไฟล์เสียง MP3 ประกอบการบรรยาย , Powerpoint , แนวคำตอบแบบฝึกหัด , บททดสอบออนไลน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)