homeการบัญชีขั้นต้น
person
การบัญชีขั้นต้น

ผู้สอน
นาย ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีขั้นต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2368

สถานศึกษา
Thailandaccount

คำอธิบายวิชา

เป็นฉบับอ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนบัญชีเป็นครั้งแรก และพนักงานทั่วไป มีสื่อการสอนครบสำหรับผู้สอนและนักศึกษา ทั้งไฟล์เสียง MP3 ประกอบการบรรยาย , Powerpoint , แนวคำตอบแบบฝึกหัด , บททดสอบออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)