ผู้สอน
ปิยนารถ พร้อมมูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23683

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)


คำอธิบายชั้นเรียน

มาตราตัวสะกด