เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English For P.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปองทิพย์ ศิริวัฒน์

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา(จิ้นตง)

เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม คำอนุญาตง่ายๆ อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอนตรงตามความหมายของประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่านตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาและนิทานง่ายๆ