ภาษาพาทีวลีร้อยกรอง
ผู้สอน

Sarisa Netseangsri

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาพาทีวลีร้อยกรอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23691

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัสหมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่ารสร้อนแรง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.