เคมีเพิ่มเติม 2 ว30202/1
ผู้สอน

นคร หนองพล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เคมีเพิ่มเติม 2 ว30202/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23712

สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เปิดไว้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน เช่น ส่งใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึก การทดสอบย่อย การซ่อมเสริม ชั้นเรียนนี้จะอนุญาตให้สมาชิกอื่นที่ไม่ใช่ผู้เรียนเข้ากิจกรรมและข้อมูลของชั้นเรียนได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.