เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/3 (1/60)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพ็จด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Dreamweaver CC การติดตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าพื้นฐานต่าง ๆ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจหรือเว็บไซต์ใหม่ การสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บ ไฟล์เอกสาร พร้อมทั้งไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้เฉพาะ การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นให้กับเว็บเพจ การใช้ เครื่องมือพื้นฐานของ Dreamweaver CC การแทรกข้อความและรูปภาพ

เฟรม (Frame) เป็นลักษณะหนึ่งของการนำเสนอผลงานผ่านหน้าเว็บเพจที่มีคุณภาพในเว็บเพจส่วนใหญ่จะมีการแบ่งเฟรม เพื่อประโยชน์ในการแสดงข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล หรือในบางเว็บไซต์ ก็นำเฟรมมาใช้ในการสร้างสีสันของการนำเสนอ

ศึกษาภาษา HTML ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ(web page) เพื่อให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์(web browser) ต่างๆ สามารถแปลคำสั่งแสดงผลในลักษณะของรูปภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว โดยไฟล์ที่สร้างจะมีนามสกุล html เป็นภาษามาตรฐานสำหรับติดต่อกันบนอินเทอร์เน็ต