ชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร ทบ. และ บก.ทท.


ผู้สอน
บุญมา หัดเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร ทบ. และ บก.ทท.

Class ID
2372

สถานศึกษา
โรงเรียนทหารสื่อสาร
คำอธิบายวิชา

จะเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์และการวางแผนระบบการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)