เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร ทบ. และ บก.ทท.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จะเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์และการวางแผนระบบการสื่อสาร