เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคำสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • “คุณธรรมและพระหรรษทาน
  • “คุณธรรม” ความพร้อมที่จะกระทำสิ่งที่ดีงามในทุกกรณีของชีวิต
  • “พระหรรษทาน” พระพรที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ฟรี ๆ ด้วยความรัก