เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

physical Education P1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สาระสำคัญ

อวัยวะภายนอกร่างกายสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ซึ่งแต่ละอวัยวะจะมีตำแหน่ง และลักษณะที่แตกต่างกัน

สาระการเรียนรู้

  • ลักษณะและตำแหน่งของอวัยวะภายนอก

การให้เหตุผล การสรุปความรู้