ง 32105 - การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Vegas Pro ชั้น ม.4/1 (1/60)
ผู้สอน

สุนทร ยี่สุ้น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง 32105 - การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Vegas Pro ชั้น ม.4/1 (1/60)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23770

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ ใช้สำหรับเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เพื่อใช้เรียนเรื่อง การตัดต่อวีดีโอโปรแกรม Vegas Pro


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.