อนุบาลมารีย์
ผู้สอน

บุญญาพร ศรีระอุดม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อนุบาลมารีย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23771

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กๆจะได้รบการเรียนรู้และพัฒนาให้ครบทั้ง4ด้าน และสามารถช่วยเลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.