เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Physical Education P 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญ : สมอง หัวใจ

สาระสำคัญ

สมองและหัวใจเป็นอวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญมีลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลรักษาที่แตกต่างกัน