โครงงานภาษาอังกฤษ รหัส อ 30219 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ผู้สอน

นางสาว ศรีไพร ใจกล้า

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โครงงานภาษาอังกฤษ รหัส อ 30219 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2380

สถานศึกษา
โรงเรียนภูซางวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1.  Register for studying .

2.  Create your ID

3.  Request to study

4.  Follow the direction

5.  Do the activity given

6.  Evaluation Study 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.