ชมรมดนตรีประถม Mu Music Band
ผู้สอน

นาย วิทวัส ช่วยเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชมรมดนตรีประถม Mu Music Band

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23802

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชมรมดนตรีมัธยม Mu Music Band


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.