ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/2 (1/60)
ผู้สอน

จุตติ จันทนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/2 (1/60)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23806

สถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์เมรี่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพ็จด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Dreamweaver CC การติดตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าพื้นฐานต่าง ๆ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจหรือเว็บไซต์ใหม่ การสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บ ไฟล์เอกสาร พร้อมทั้งไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้เฉพาะ การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นให้กับเว็บเพจ การใช้ เครื่องมือพื้นฐานของ Dreamweaver CC การแทรกข้อความและรูปภาพ

เฟรม (Frame) เป็นลักษณะหนึ่งของการนำเสนอผลงานผ่านหน้าเว็บเพจที่มีคุณภาพในเว็บเพจส่วนใหญ่จะมีการแบ่งเฟรม เพื่อประโยชน์ในการแสดงข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล หรือในบางเว็บไซต์ ก็นำเฟรมมาใช้ในการสร้างสีสันของการนำเสนอ

ศึกษาภาษา HTML ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ(web page) เพื่อให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์(web browser) ต่างๆ สามารถแปลคำสั่งแสดงผลในลักษณะของรูปภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว โดยไฟล์ที่สร้างจะมีนามสกุล html เป็นภาษามาตรฐานสำหรับติดต่อกันบนอินเทอร์เน็ต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.