ผู้สอน
นพ. สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วช 281


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2383

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คำอธิบายชั้นเรียน

ปี 2 เทอม 2