ผู้สอน
พรชัย เจริญฟูประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

HTML ม.5 ปีการศึกษา 2560 เทอม 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23831

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML เบื้องต้น