606

ผู้สอน
นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
606

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2389

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค เป็นวิชาที่ให้ความรู้และฝึกทักษะในการผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิคและประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)