homeชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
person
ชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้สอน
Assist.Prof. Onwaree Ingkatecha
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2390

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับหลักสูตรการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)