homeชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
personperson_add
ชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้สอน
Assist.Prof. Onwaree Ingkatecha
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2390

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับหลักสูตรการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)