เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ENGLISH ROOM

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

ผู้สอน นางจินตนา  เต็งทอง และนายอรุณ  ศรีรัตน์