ม.1

ผู้สอน
นาย วินิชย์ ทองประศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1

Class ID
2398

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)