สท0101เทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้สอน
นาย ปาณิก เสนาฤทธิไกร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สท0101เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา
24

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

คำอธิบายวิชา

รายวิชา สท0101เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books