เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนนักศึกษา ปรีชา พันธุเทพ

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

ศึกษาความหมายประเภษของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา