homeรายวิชา คติชนวิทยา
person
รายวิชา คติชนวิทยา

ผู้สอน
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา คติชนวิทยา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2412

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แหล่งข้อมูลและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรายวิชา คติชนวิทยา ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)