ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับการเรียนการสอนในภาคเรียน 1/2555 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จะเรียนรู้การสร้างบล๊อก(blog) โดยใช้ wordpress.com