608

ผู้สอน
นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
608

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2415

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค เป็นวิชาที่ให้ความรู้และฝึกทักษะในการผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิคและประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)