homeครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์
personperson_add
ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์

ผู้สอน
person
นาย สุริยะ นำประดิษฐทรัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2420

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)