ผู้สอน
กัญญารัตน์ ทองมาก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

M.1/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24308

สถานศึกษา

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน