homeระดับชั้น ม.6
personperson_add
ระดับชั้น ม.6

ผู้สอน
ครู สุรศักดิ์ มีโชค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระดับชั้น ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2432

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)