homeประถมศึกษาปีีที่ 6/2
personperson_add
ประถมศึกษาปีีที่ 6/2

ผู้สอน
นาง พรีรัตน์ เพชรแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีีที่ 6/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2445

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนเทศบ่ลวัดเชียงยืน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)