ประถมศึกษาปีีที่ 6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนเทศบ่ลวัดเชียงยืน