homeประถมศึกษาปีีที่ 6/2
person
ประถมศึกษาปีีที่ 6/2

ผู้สอน
นาง พรีรัตน์ เพชรแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีีที่ 6/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2445

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนเทศบ่ลวัดเชียงยืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)