ผู้สอน
Wassana Bootpo
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

RU-G4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24457

สถานศึกษา

RU, BKK


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนศ.ป.โท เอกบริหารการศึกษา ม.ราม (G4)

ในการให้คำปรึกษา และรับส่งงานในวิชา Independent Study