เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ผู้สอน

อุบลรัตน หริณวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24499

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.