homeการศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
person
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2454

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาระบบบัส โดยใช้ไมโครโปรเซลเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อมเบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)