ผู้สอน
Toungtip Rattanasit
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24546

สถานศึกษา

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการคำนวณและจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรซึ่งมีหลายรูปแบบ