แสงเดือน
ผู้สอน

แสงเดือน ม่วงคลองใหม่

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
แสงเดือน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24601

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.