511

ผู้สอน
person
นาง ระพีร์ ปิยจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
511

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2461

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชาท32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)