ผู้สอน
นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Programming Practices


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24619

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

บันทึกความเห็น / ความก้าวหน้า จากการฝึกหัดเขียนโปรแกรม จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ