เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

supattanaa loonbon

โรงเรียนบ้านท่าสีไค

อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้มากที่สุดและรู้จักการใช้ที่ดี