ผู้สอน
พัสราพร โคตรพรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24631

สถานศึกษา

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

อยากให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน