เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 5 高中二年级-基础汉语 ภาษาจีนเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ห้องเรียน ครูเรณุกา(陈艾芬)

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายวิชา 高中二年级-基础汉语 ภาษาจีนเบื้องต้น มัธยมศึกษาปีที่ 5